Om I Care

"I Care" är ett relativt nystartat projekt som finns till för att sprida omsorg och kärlek i vår omgivning. Genom att arbeta många tillsammans tillverkar vi filtar som sedan delas ut till Uppsalas hemlösa med förhoppningen att värma deras kroppar men även visa den omsorg och kärlek som alla människor behöver men inte alltid får.

Jag som dragit igång "I Care" heter Emilia Gustafsson och är 19 år. Tanken bakom idéen är att jag vill visa utsatta människor i samhället att det finns de som bryr sig även om vi inte alltid syns så mycket som vi borde. Steg ett i denna lilla "organisation" är att förse Uppsalas hemlösa med de så kallade care-square-filtarna, men i framtiden hoppas jag kunna föra vidare denna rörelse av omsorg till andra städer och även utveckla idéen till något större än filttillverkning. Med detta menar jag inte att care-square är något som kommer utgå så att säga, utan snarare att vi kommer kunna göra så mycket mer.

Tack för att du bryr dig!
/Emilia